Svalt intresse för flexibelt sportlov

För första gången i år har Sollentunas kommunala grundskolor haft möjlighet att införa flexibelt sportlov och ge sina elever möjlighet att välja vilken vecka de ska ha ledigt. Men ingen av skolorna har valt att införa flexlov.

Eleverna på Norrvikens skola kommer att ha sportlov under vecka 9 som vanligt. Inte heller någon annan av de kommunala skolorna i Sollentuna kommer att erbjuda sina elever valbar sportlovsledighet trots att kommunen öppnat upp för möjligheten.

Agneta Bergström som är rektor på Norrvikens skola säger att hon tog upp frågan med föräldrar men att det inte fanns något intresse för flexibelt sportlov.

– Det känns ibland som att det finns en trötthet kring det här som är flexibelt, De tycker att det är skönt att det är som det har varit. Så uppfattade jag föräldrarna på föräldrarådet, säger Agneta Bergström.

Flexibelt sportlov har diskuterats på olika håll i länet. Men hittills är det bara i Solna som det blivit verklighet, där kan alla elever i de kommunala skolor välja när de vill vara lediga mellan vecka 9 och vecka 12.

Men trots att valmöjligheten funnits i Solna i flera år så är det få elever, ungefär var tionde, som väljer att ha ledigt någon annan vecka än under den vanliga sportlovsveckan.

På Vibyskolan i Sollentuna, en friskola där man haft flexibelt sportlov sen 1999, är det tvärtom majoriteten av eleverna som väljer att vara lediga någon annan vecka än vecka 9.