Samordning av familjehemsverksamhet

För att hitta fler familjehem till barn och ungdomar som behöver det, går nu ett antal kommuner i nordvästra delen av länet ihop i ett samarbete. Sollentuna, Solna, Järfälla och Ekerö samarbetar sedan flera år tillbaka, och från och med 1 mars ansluter också Upplands Väsby, Sigtuna och Sundbyberg.

- Ofta får ju barn vänta väldigt länge på att få en familj där man kan bo en period. Vi hoppas ju då att den här väntan kan kortas, ibland är det så att barn får vänta upp till ett år innan man hittar en lämplig familj, säger Elisabeth Melin, enhetschef för jourhemspoolen.

När de nya kommunerna ansluter i samarbetet kring jour- och familjehem är tanken att sättet att rekrytera familjer också ska förändras något. Den nya jourhemspoolen som flyttar in i lokaler i Sollentuna centrum, ska arbeta mer utåtriktat, till exempel via internet. Elisabeth Melin säger att det också kan handla om samarbete med reklambyråer och ideella organisationer.

De personer som arbetar på jourhemspoolen kommer även att arbeta med utbildning och handledning av familjerna, enligt Elisabeth Melin. Hon tror att det är viktigt att få tänkbara jourhemsfamiljer att förstå vad det är kommunerna söker.

- Att få folk att inse att det här inte är jätteavancerat, utan det vi är ute efter är en vanlig familj, där barn kan få växa upp under en period.