Ny mottagning för att minska spridning av könssjukdomar

SesamCity, en ny mottagning med syfte att motverka och förebygga smittspridning av könssjukdomar kommer öppna centralt i Stockholm den 1 mars. Enligt Sesams chef, överläkare Lena Marions, smittas idag allt fler unga av klamydia, och med hjälp av den nya mottagningen ska man nu försöka vända den utvecklingen.

Överläkare Lena Marions, chef för nuvarande Sesam-mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, säger till Radio Stockholm att allt fler unga idag smittas av klamydia, och att antalet unga kvinnor som vill göra abort inte visar några tecken att minska.

Den nya mottagningen kommer att ha öppet varje vardag och kvällsöppet fyra kvällar i veckan. Det är betydligt mer än den nuvarande Sesam-mottagningen i Solna, som har öppet två timmar varannan vecka.

Den 1 mars slås portarna upp centralt i city på Sveavägen 52, mitt emot Adolf Fredriks kyrka. Dit är det tänkt att framförallt unga vuxna ska kunna vända sig på tider som är betydligt mer omfattande än idag. Det kommer vara öppet varje dag och kvällsöppet fyra kvällar i veckan jämfört med två timmar varannan vecka som det är idag på Sesammottagningen på Karolinska Solna.

-Det är framförallt tillgängligheten som är ett steg framåt, säger överläkare Lena Marions.

Hur många som kommer hitta till den nya mottagningen är såklart svårt att säga säkert, men enligt Lena Marions är uppemot 150 sökande i veckan ingen orimlig siffra.

Hon säger till Radio Stockholm att det, förutom att minska spridningen av klamydia, finns fler vinster med den nya mottagningen.

-Personligen är jag oroad över att medvetenheten kring HIV och AIDS bland unga verkar sjunka, troligen på grund av att människor reser mer till främmande länder. Där kan vi helt klart medverka till en bättre spridning av information till berörda grupper, säger Lena Marions.