Kustkommunen Värmdö kan drabbas hårt av fågelinfluensan

Sedan det aggressiva och dödliga fågelviruset H5N1 konstaterats i Sverige förbereder sig nu kommunerna runt om i länet för ett eventuellt utbrott här. Värmdö kommun har över 300 mil kust där många sjöfåglar håller till, och miljöchefen Lars Fladvad känner en viss oro för att smittan ska nå kommunen.

– Vi är oroade för det här, för det betyder ju att mycket av den sjöfågel vi har på våra 10 000 öar kan vara smittade i framtiden, säger Lars Fladvad.

Värmdö kommun skulle kunna drabbas hårt om fågelviruset når Stockholms län. Till de som oroar sig hör bland annat båtfolket i kommunen som ofta rör sig ute bland vild sjöfågel.

– Det är klart att väldigt många kommer notera längre fram i vår när man kommer ut till sina fritidshus i skärgården att man ser död fågel. Men det är inte onaturligt med död fågel den här årstiden, många dukar under på vårvintern när isen ligger och det är ont om mat. Hittar man en enstaka död fågel ska man komma ihåg att det är naturens gång, säger Lars Fladvad.

Det var i tisdags som de första fallen av den aggressiva fågelinfluensan konstaterades i Sverige. Två viggar som hittades döda vid kärnkraftverket i Oskarshamn bar på smittan. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är det möjligt att smittan kommer att sprida sig vidare. Men om fågelinfluensavirus skulle konstateras här i länet har Värmdö kommun ändå en god beredskap, tror miljöchefen Lars Fladvad.

– Vi skulle till exempel kunna samarbeta med Skärdgårdsstiftelsens tillsynsmän. De är ute i ytterskärgården, de har båtar, de kan djur och natur jättebra. De skulle alltså kunna spana och också samla in fåglar. Alternativt skulle vi kunna samverka med Kustbevakningen som också är mycket ute i ytterskärgården. De kan till exempel ta iland död fågel och förvara dem i kylcontainrar för vidare transport till destruktion.

Kustbevakningen i Östra regionen är redan nu beredd att hjälpa till med bland annat transporter ut i skärgården, säger kustbevakare Ola Häggström till Radio Stockholm. Däremot har myndigheten idag inte till uppgift att genomföra egna inspektioner.

Risken för människor att smittas av fågelinfluensa är liten så länge man undviker att röra vid sjuka och döda fåglar. Om man råkar träffa på flera döda fåglar i naturen är rådet att låta dem ligga kvar och kontakta SVA eller sin kommuns miljökontor.