Kollektivavtal klart för 200 plusjobb inom landstinget

Regeringens satsning på långtidsarbetslösa genom så kallade plusjobb blir snart verklighet i landstinget i Stockholm. Fackförbundet Kommunal och landstinget har nu kommit överens om ett kollektivavtal för de här jobben.

Från landstingets sida ska ägarutskottet ta ett definitivt beslut den 21 mars och därefter kan rekryteringen till de 200 platserna starta. Plusjobben inom landstinget kommer bland annat att finnas inom primärvård, administration, kök och vaktmästeri.