Ingen information om fågelinfluensa på invandrarspråken

Nyheten att fågelinfluensan nått Sverige har väckt både oro och frågor hos många. Men de invandrare som har begränsade kunskaper i svenska har svårt att få svar på sina frågor. Informationen från myndigheterna finns inte på något av de stora invandrarspråken.

Mahmoud Shafieian, ordförande för Iranska föreningarnas riksförbund, beklagar detta och tror inte att rapporteringen i medier på svenska är tillräcklig eftersom många inte behärskar svenska.

I tisdags blev det känt att fågelinfluensan nått Sverige. Berörda myndigheters hemsidor är fulla av information och inskickade frågor som besvaras. Men fakta och upplysningar finns bara på svenska och i viss mån på engelska och inte på något av de stora invandrarspråken.

Berörda myndigheter hänvisar till varandra. Karina Burlin, länsveterinär på länsstyrelsen tycker att Jordbruksverket borde ta sitt ansvar. Jordbruksverket hänvisar i sin tur till bland annat Socialstyrelsen. Socialstyrelsen i sin tur anser att Jordbruksverket borde stå för informationen.

När myndigheterna bara tar fram information på svenska och engelska får information på andra språk gå genom invandraroganisationerna, säger länsveterinär Karina Burlin.

– Den enda lösning vi har sett på Länsstyrelsen är att nå ut via invandrarorganisationerna, just nu i det här läget.