Cancerpatienter utan hjälp när röntgenläkarna går till privata vården

Cancersjuka i länet kommer i kläm när röntgenläkarna flyr de stora sjukhusen. Många röntgenläkare väljer istället att jobba privat, där lönen och arbetstiderna ofta är bättre. Bristen på röntgenläkare leder till långa väntetider.

Berit Granström genomgår just nu behandling för bröstcancer på Radiumhemmet på Karolinska universitetssjukhuset och vet hur svårt det kan vara att få hjälp.

– Det har varit svårt att kunna få den läkartid man har behövt på grund av att de har för mycket att göra helt enkelt. Och jag har känt mycket att står jag på mig nu och får en tid, vem blir då utan tid, frågar sig Berit Granström, när Radio Stockholm talar med henne.

På Radiumhemmet vid Karolinska universitetssjukhuset är det brist på röntgenläkare. Minst 25 röntgenläkare saknas på kliniken. Bristen leder till långa väntetider för patienterna och det kan vara förödande, berättar Berit Granström.

– Det är otroligt ångestskapande varje timme man väntar. Både för en själv och för ens anhöriga.

Elisabet Lidbrink som är överläkare på Radiumhemmet har länge sett hur patienterna drabbas av de utdragna väntetiderna. Hon menar att situationen börjar bli ohållbar.

– Det är trist, det är sorgligt och det är mödosamt. Det gör att patienterna blir missnöjda och att alla som jobbar i sjukvården blir frustrerade. Det går åt så mycket tid bara åt att täcka bristen på röntgenläkare att det blir ineffektivt, säger överläkaren Elisabet Lidbrink.

En orsak till bristen på röntgenläkare på sjukhusen kan vara att många har valt att jobba på privata kliniker, där det är bättre betalt och mindre tunga arbetsuppgifter, tror Elisabet Lidbrink.

Hur det ska gå att komma tillrätta med bristen på röntgenläkare på sjukhusen utreds just nu av landstingschefläkaren Kaj Lindvall. Något han undersöker är om fördelningen av pengar till privat och offentlig vård är orättvis.

– Vi har sett att det saknas röntgenläkare på sjukhusen och att det tycks vara svårare att rekrytera till sjukhusen än till de privata entreprenörerna inom Stockholms läns landsting.

Kan det vara så att de privata entreprenörerna har fått för mycket resurser?

– Ja det är ju naturligtvis mycket möjligt, det ska vi studera, säger Kaj Lindvall, till Radio Stockholm.