Unikt vrak har upptäckts i Riddarfjärden

Ett medeltida vrak har upptäckts i Riddarfjärden när arkeologer gjorde undersökningar inför bygget av Citybanans tågtunnel i Stockholm. Vraket ligger på tio meters djup och är från 1300-talet vilket är ovanligt.

Statens maritima museer hoppas nu att fyndet i Riddarfjärden är ett förlist fartyg som kan innehålla välbevarade rester av lasten och utrustningen.

Endast de delar av vraket som sticker fram ur bottensedimenten har hittills undersökts. Skrovet är lagat med en bit läder som spikats fast över en spricka, vilket tyder på att fartyget varit väl använt och slitet då det förliste någon gång på 1390-talet.