JO kritiserar Österåkersanstalten

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar kriminalvårdsanstalten i Österåker. Anledningen är att anstalten i ett fall inte gjort upp någon plan inför frigivningen av en intern, och i fem fall inte omprövat redan uppgjorda planer.

Anstalten försvarar sig med att man haft mycket annat att göra, vilket JO inte tycker är skäl nog.