Färre smittas av TBE

Förra året smittades 55 personer med den fästingburna virussjukdomen TBE i Stockholms län. Det var färre än både 2003 och 2004, men Stockholm är fortsatt det län i landet där flest personer smittas av TBE.

En tendens är dock att de som smittas här i länet utgör en mindre andel av det totala antalet personer som får sjukdomen i hela Sverige.

-Att man i Stockholms län har vaccinerat mycket under flera år kan vara en bidragande orsak, säger Mona Insulander på landstingets smittskyddsenhet.

Hon tror att en annan förklaring kan vara att man nu blivit mer medveten om sjukdomen på andra håll i landet och därmed oftare diagnostiserar TBE.

Under 1990-talet hade mellan 60 och 70 procent av alla som fick TBE i Sverige blivit smittade i Stockholms län. Ifjol var det dock bara 40 procent av det totala antalet TBE-smittade i landet som fick sjukdomen här i Stockholm.

Antalet smittade skiljer sig från år till år, mycket beroende på vädret. 2004 var ett så kallat fästingår och närmare hundra personer fick TBE i Stockholms län. Hur årets fästingsäsong kommer att bli går inte att förutspå än. Årets vinter med mycket snö och inte så extremt kallt har varit gynnsam för fästingarna, enligt Mona Insulander. Hon tycker att de som bor eller är mycket i fästingtäta områden ska vaccinera sig tidigt.

-Man ska vaccinera sig nu om man ska ha ett bra skydd för den här säsongen.