JO kritiserar Ekerö kommun

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Ekerö kommun för brister i hanteringen av offentliga handlingar. Det handlar om bland annat en polisanmälan som kommunen gjorde mot två fackligt aktiva lärare för två år sedan.

Anmälan och andra handlingar hade inte registrerats på föreskrivet sätt och kommunen hade också vägrat att lämna ut handlingar.

Jag är sammanfattningsvis mycket kritisk till detta skriver Justitie ombudsmannen Nils-Olof Berggren i sitt beslut.