Södertälje backar om skolreseförbud

Södertälje kommun backar nu i frågan om förbud mot skolresor, där eleverna måste betala för att vara med.

Skollagen talar om en obetydlig kostnad, och utbildningsnämnden i Södertälje bollar nu frågan vidare till rektorerna, som får ta upp detta med elever och föräldrar, och eventuellt har man fram till samanträdet i oktober kommit fram till hur mycket det är rimligt att familjerna bidrar med till skolresor och liknande aktiviteter.