Nya fystester ska ge fler kvinnliga brandmän i storsstäderna

Det är fortfarande extremt ovanligt att kvinnor arbetar som heltidsanställda brandmän. Av cirka 6 000 heltidsanställda brandmän i Sverige är mellan 15 och 20 kvinnor idag. De fysiska tester som genomförs när personer rekryteras till brandförsvaret har nu ändrats något för att få in fler kvinnor inom brandförsvaret.

Ingen kvinna i utryckningstjänst i Stockholm
Inom Stockholms brandförsvar, som har ungefär 450 anställda brandmän, arbetar just nu ingen kvinna i utryckningstjänst.

– Ja, tyvärr har vi enbart en kvinna som är anställd idag. Hon är studieledig för närvarande, så ingen kvinna arbetar i Stockholms brandförsvar på utryckningssidan idag, säger Roger Ellerth, personalchef vid Stockholms brandförsvar, till Radio Stockholm.

– Det är inte bra och vi jobbar nu för att anställa fler kvinnor hos oss, fortsätter han.

Svårt för kvinnor att klara fystest
Det största problemet är att det är väldigt få kvinnor som över huvud taget söker sig till brandmansyrket, säger Roger Ellerth. Ett annat problem är att många kvinnor inte klarat de tester som görs vid rekryteringen i Stockholm - framför allt faller kvinnorna på de fysiska testerna.

Sabina Schröder går just nu en tvåårig utbildning hos Räddningsverket. Hon har gjort praktik på en brandstation och målet är att få jobb som brandman. Hon känner till en del av de tester som använts och tycker det är rätt att kvinnor och män måste uppfylla samma villkor - men är tveksam till om de fysiska testerna speglar verkligheten.

– Man måste ju klara av att dra ut sin rökdykarkamrat om det händer någonting, så att det är klart att det ska vara bra fystester så att man orkar. Man är ju varandras livförsäkring under rökdykning, så... nja, jag vet inte riktigt. Man skulle nog kunna se över dem lite grann och lägga ner nivån lite grann, det tycker jag faktiskt.

Nya rekryteringstest
Stockholms brandförsvar har tillsammans med brandförsvaret i Göteborg och Malmö nyligen tagit fram nya rekryteringstester, som ska vara mer könsneutrala och bättre anpassade till de krav som ställs ute på arbetsplatserna, enligt Roger Ellerth. Förhoppningen är att det ska leda till att fler kvinnor kommer in i yrket.

Ny utbildning har lett till ökat intresse från kvinnor
År 2003 startade Räddningsverket en ny tvåårig utbildning i skydd mot olyckor. Utbildningen riktar sig bland annat till de som vill bli brandmän.

Tidigare rekryterades brandmän direkt ute i kommunerna och skickades sedan på kurs hos Räddningsverket. Nu söker stardet  eleverna in på betyg. Å andra sidan är de inte garderade en anställning utan måste sedan uppfylla de rekryteringstester som räddningstjänsten genomför ute i kommunerna.

En uttalad målsättning med den nya utbildningen är att locka flera kvinnor, något som tycks ha lyckats. Första året var sju procent av de sökande kvinnor - 2005 var siffran uppe i cirka 10 procent. Enligt Carl-Johan Östh, biträdande skolchef på Rosersberg, utgör kvinnor 18 procent av eleverna i vissa klasser.