Många fågelägare har hört av sig till länsstyrelsen

Många fågelägare har hörsammat länsstyrelsens uppmaning att registrera sina fjäderfä som finns i hobbyverksamheter runt om i länet.

Anledningen är att länsstyrelsen vill få en bra överblick av uppfödningen av fåglar nu när fågelinfluensan konstaterats i Sverige.

Länsstyrelsen har redan fått in över 200 registreringar, men länsveterinär Carina Burlin säger till Radio Stockholm att de förväntar sig det dubbla.