Gemensamt nummer för frågor om fågelinfluensa

Det finns nu ett speciellt telefonnummer dit man kan vända sig med frågor om fågelinfluensa. Den gemensamma informationstjänsten ska kunna svara på frågor, eller lotsa människor vidare till rätt myndighet.

Informationstjänsten är ett samarbete mellan åtta statliga myndigheter, däribland Jordbruksverket och Krisberedskapsmyndigheten.

Maria Gåsste, informationschef på länsstyrelsen i Stockholm är mycket nöjd över att det nu finns ett gemensamt nummer.

– Det är så många mydigheter som berörs av fågelinfluensa, så människor har inte vetat riktigt vart de ska vända sig, säger Maria Gåsste.

Det gemensamma numret 020-20 20 00.