Höjt partistöd i Stockholm

Partistödet till de politiska partierna i Stockholms stad höjs med 58%, det beslutade kommunfullmäktige i Stockholm efter en hätsk debatt under måndagen.

Det nya beräkningssättet för partistöd i Stockholms stad går ut på att stödet till partierna i kommunfullmäktige knyts till partistödet i riksdagen. På det sättet kommer politikerna i stadshuset bort från dilemmat att de beviljar anslag till sig själva.
Men samtidigt som kommunfullmäktige antog förslaget att förändra beräkningssättet, höjde de anslagen med 58 % till drygt 33 miljoner kronor för 2006 och det höjs ytterligare 2007.

Förslaget, som kom från Socialdemokraterna och Moderaterna, ifrågasattes kraftigt av de fyra mindre partierna i stadshuset. Kritiken rörde främst storleken på anslaget, men även tidpunkten för förändringen och att det skedde utan partiöverläggningar togs upp i debatten.

Kristdemokraternas Ewa Samuelsson undrade varför det inte gick att vänta till efter valet med att diskutera partistödet, Det folkpartistiska oppositionsborgarrådet Lotta Edholm slog fast att hon inte anser att det går att försvara att de politiska partierna får ett ökat stöd som är långt över vad de andra verksamheterna i staden får.

Trots kritiken röstades förslaget alltså igenom på måndagen.