Stockholm får pengar för trängselförsök

Stockholms stad och landstinget kommer att få dela på ungefär 200 miljoner kronor i intäkter från trängselskatteförsöket. Det beskedet gav finansminister Pär Nuder på tisdagen. Hälften av pengarna ska betalas ut i år och hälften nästa år.

Pengarna ska användas till kollektivtrafiksatsningar - dit räknas även satsningar på till exempel infartsparkeringar. Exakt hur pengarna ska användas och hur de ska fördelas mellan staden och landstinget är inte klart. Det ska nu utredas.