Minskad sjukfrånvaro i landstinget

Sjukfrånvaron bland de anställda inom Stockholms läns landsting har minskat. Under förra året var den totala sjukfrånvaron i genomsnitt drygt 21 dagar per anställd, på tre år innebär det en minskning med fem dagar per anställd.

Samtidigt konstateras att många av de landstingsanställda inte varit sjukfrånvarande alls under förra året.

Enligt personallandstingsrådet, socialdemokraten Lars Dahlberg är en av de främsta orsakerna till minskningen att landstinget satsat mer på att rehabilitera sjukskrivna.