Planer på terminal för naturgas i Nynäshamn

Nynäs Petroleum, AGA och Fortum planerar en terminal för naturgas i Nynäshamn. Bolaget kommer att söka tillstånd för anläggningen hos miljödomstolen.

Tanken är att importera naturgas från Norge eller från terminaler i Europa som köper gasen från arabländerna.

Terminalen skall enligt planerna byggas i anslutning till Nynas raffinaderi och stå klar år 2009.

Tänkta kunder är oljebolaget Nynas, industrier i Mälardalen och Bergslagen och Fortum som får ett alternativ till gasproduktion i Stockholm.