Stockholms skolor och förskolor ska bli mer jämställda

Stockholms stad har beslutat att satsa 3,5 miljoner kronor på att öka jämställdheten på förskolor och skolor.

Stockholms stad har beslutat att satsa 3,5 miljoner kronor på att öka jämställdheten på förskolor och skolor.

Pengarna ska användas för att utveckla personalens arbete med genusfrågor och den pedagogik som används. Det kan till exempel handla om hur man bemöter flickor och pojkar, och valet av lekar eller undervisningsmetoder, enligt socialdemokratiska skolborgarrådet Erik Nilsson.

Tanken är att pengarna ska användas i olika lokala projekt.