Kd vill göra Södersjukhuset till kvinnosjukhus

Kristdemokraterna vill göra om Södersjukhuset till ett särskilt kvinnosjukhus. Enligt partiet får kvinnor sämre vård än män och ett sätt att motverka det skulle vara just ett kvinnosjukhus.

Förslaget om att göra Södersjukhuset till ett särskilt kvinnosjukhus kommer från Kristdemokraternas vice ordförande Maria Larsson och Stig Nyman, partiets gruppledare i Stockholms läns landsting. Anledningen är enligt Maria Larsson att kvinnor generellt sett får sämre vård än män.

Det skulle kunna förändras genom att man på Södersjukhuset kunde samordna forskningen kring kvinnosjukdomar och de kvinnliga aspekterna på vanliga folksjukdomar menar Maria Larsson. Och eftersom Södersjukhuset redan har en stor kvinnoklinik tycker hon att det lämpligt att samla resurserna där.

På kvinnokliniken på Södersjukhuset är man positiv till idén.

– Jag tycker att det skulle vara en fantastisk möjlighet att få bygga en patientnära klinisk forskning kring våra stora folkhälsosjukdomar och att få bedriva forskning och skapa mera kunskap för många av de här åkommorna som aldrig fått en ordentlig satsning, säger Margareta Hammarström, verksamhetschef för kvinnokliniken på Södersjukhuset