Svårt få in fler kvinnor i kommunernas maktorgan

Genom att låta fler kvinnor toppa vallistorna ska vänsterpartiet i Stockholms län öka antalet kvinnliga ledamöter i kommunstyrelserna. Kvinnor är underrepresenterade i kommunstyrelserna i länet, och vänsterpartiet ligger allra sämst till.

Josefin Brink, i vänsterpartiets distriktsstyrelse, tror att det kommer att förändras efter valet i höst.

– Det är väldigt viktigt att man ser till att det inte blir på det här sättet i fortsättningen. Och nu när 18 kommunvallistor är satta i Stockholms län kan vi faktiskt se att det blivit bättre, på tio av de listorna är det en kvinna som toppar, säger Josefin Brink.

Men arbetet med att tillsätta lika många kvinnor som män i kommunstyrelserna i länet går långsamt. Enligt Josefin Brink beror det till stor del på de inofficiella nätverk som finns mellan män i kommunerna. Hon ser kvotering som medlet för att nå jämn balans mellan kvinnliga och manliga politiker.

– När man bara argumenterar för att en person skulle vara mer kompetent än någon annan så lyckas man alltid på något sätt slingra sig runt, och ändå landa i att en man skulle vara mer kompetent, så att kvinnor aldrig ens får en chans att visa att de är kompetenta, säger Josefin Brink.

Inget parti i Stockholms län har lika många kvinnor som män i kommunstyrelserna. Ändå hävdar flera av de stora partierna i länet att de prioriterar att få in fler kvinnliga politiker, till exempel genom att placera fler kvinnor högt upp på vallistorna. Problemet är, enligt partierna, att få kvinnor är intresserade.

– Jag tror det handlar bland annat om att det tyvärr är mycket så i samhället att det är kvinnorna har huvudansvaret för hemmet. Då kan det vara svårt att komma ifrån kvällstid, det är ju väldigt mycket kvällsmöten som fritidspolitiker. Kvinnorna prioriterar att vara hemma eller så kommer de helt enkelt inte loss, säger Maria Wallhager, folkpartiets förbundsordförande i Stockholms län.

Maria Wallhager tror att villkoren för politiken måste förändras för att kvinnorna ska lockas dit.

– Vi jobbar mycket med coachning, utbildning och stöttning för att hjälpa och bereda plats för att kvinnor ska kunna få höga positioner.