Vägverket genomför försök för bättre luft

För att komma till rätta med några av de miljöproblem som biltrafiken medför i Stockholmsregionen genomförs just nu ett försök med att förbättra luftkvaliteten.

Det är Vägverket som under perioden februari till maj genomför ett försök med dammbindning. Det innebär att ett särskilt ämne sprids på vägbanan för att binda det vägdamm som virvlar upp och sprider hälsofarliga partiklar.

Försöket genomförs på sju olika vägsträckor, både i centrala Stockholm och på andra ställen i länet.

Stockholm är en av de städer i Europa som har högst partikelhalter i luften under vintern och våren och regionen uppfyller inte de krav som som lagts fast inom EU och Sverige, enligt Vägverket.