Partierna visar litet intresse för nya medborgares röster

I årets riksdagsval kommer omkring 90 000 nyblivna medborgare att få rösta för första gången. Men de politiska partiernas intresse för gruppen är litet. De satsar hellre på grupper som ger större utdelning, säger Maritta Soininen, docent vid Stockholms universitet, till Ekot.

Maritta Soininen menar att partierna ser gruppen som för liten, svår att nå och för blandad för att vara värd att satsa på.

Ekot har låtit statistiska centralbyrån undersöka gruppen och siffrorna visar att de nya medborgarna har sämre ekonomi och bor i hyreslägenheter i större utsträckning än svenskarna, vilket pekar på lägre valdeltagande.

Gruppen är dessutom väldigt blandad. De flesta, 12 500 personer kommer från Irak, nästan lika många kommer från det forna Jugoslavien, 3 800 från Finland och 3 300 från Iran, för att nämna några.

Ekot har frågat riksdagspartierna vad de gör för att nå nyblivna medborgarna. De svarar att de visst är intresserade av att nå gruppen.

Vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet och även centerpartiet har i sina svar på Ekots frågor betonat arbetet för att skapa kontakter och nätverk som ett sätt att nå gruppen invandrare.

Moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet betonar satsningar på information och annonsering för att få ut sitt budskap och få upp valdeltagandet.