Varierande beredskap för att ta emot hemvändande från Libanon

Många kommuner i Stockholms län förbereder sig nu för att hjälpa de svenskar som nu kommer hem från London. Men de muslimska föreningarna i Stockholm har däremot svårt att ge hjälp, säger Mehmet Kaplan vid Muslimska rådet till Radio Stockholm.

Flera kommuner har inrättat särskilda telefonlinjer som de drabbade kan ringa.

Det handlar om att ge de drabbade både praktisk hjälp och samtalsstöd, säger Lotta Persson, socialchef i Botkyrka kommun, till Radio Stockholm. Botkyrka kommun samarbetar bland annat med Svenska kyrkan när det gäller att hjälpa de hemvändande.

De muslimska församlingarna i Stockholm har däremot svårt med beredskapenj för att ta emot hemvändande svenskar från Libanon. Det saknas också ett tillräckligt samarbete mellan kommunerna och de muslimska församlingarna. Det säger Mehmet Kaplan, talesman för Muslimska rådet, till Radio Stockholm.