Skyddsstopp för värdetransporter hävt

Arbetsmiljöverket upphäver det skyddsstopp som Transportarbetareförbundet införde igår kväll efter värdetransportrånet i måndags kväll.

Facket införde skyddstopp eftersom det ansåg att bolaget G4S, Group 4 Securicor, brutit mot Arbetsmiljöverkets säkerhetföreskrifter - bland annat ska rutinerna kring värdetransporterna ha varit för förutsägabara, anser facket.

Arbetsmiljöverket anser att fackets krav är befogade, men menar samtidigt att arbetsgivaren i det här fallet har små möjligheter att variera den väg transporterna ska gå och vilken tid det sker. Därför avslår verket fackets begäran om skyddsstopp.