Lånecyklar i Stockholm dröjer

Projektet med lånecyklar i Stockholms innerstad drar ut på tiden. En del cyklar kommer att finnas på plats i mitten av augusti, men det kan dröja till i vår innan systemet är fullt utbyggt.

Från och med början av augusti skulle stockholmare mot en mindre kostnad ha kunnat låna cyklar i innerstan.

Leif Rönngren, socialdemokratiskt gatu- och fastighetsborgarråd i Stockholm, säger att projektet kommer igång tidigast i mitten av augusti, och då bara med en del av de 1000 cyklar som skulle finnas på plats.

Leverantören Clear Channel, som ska utföra uppdraget, menar att det troligen blir ännu senare och att allt kommer att vara utbyggt först i vår. Orsaken är bland annat att byggloven för cykelstationerna dragit ut på tiden.