Befarad försämring av sjöräddning uteblev

Sjöräddningen i Stockholmsområdet har blivit bättre med den nya civila räddningshelikopter som tog över när militärens bas på Berga las ner för ett halvår sedan. Bland annat har utryckningstiden kortats. Det menar Anders Jönsson, operativ chef på Sjöräddningssällskapet.

Sjöräddningssällskapet var tidigare kritiskt till att försvarets räddningshelikoptrar togs bort, men menar nu att den nya sjöräddningshelikoptern är bättre. Den största fördelen är att den kan vara i luften inom femton minuter från ett larm, att jämföra med försvarets 45 minuter.