Låg arbetslöshet bland ungdomar i länet

Stockholms län har den lägsta ungdomsarbetslösheten i landet. Under juni 2006 var 3,8 procent av ungdomarna i länet mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa.

Dessutom var drygt 1 procent sysselsatta i olika marknadsföringsåtgärder.

Siffran kan jämföras med Gävleborgs län, där ungdomsarbetslösheten under juni låg på totalt drygt 15 procent.

Ställföreträdande Ams-chefen Eva Plogeus, råder ungdomar som bor på platser där det inte finns jobb att flytta, eller påbörja en utbildning.