Få invandrare på listor till landstingsvalet

Det skiljer stort mellan partierna när det gäller kandidater med invandrarbakgrund till landstingsvalet i höst.

Hos socialdemokraterna, som för ett år sedan lovade att antalet politiker med rötter utanför Norden skulle öka, har bara drygt 13 procent annan bakgrund än svensk. Bland invånarna i länet är den andelen över 20 procent.