Få anmälda hatbrott leder till åtal

Antalet anmälda hatbrott mot homosexuella har ökat under de senaste åren, men bara ett fåtal av anmälningarna leder till åtal. Det visar en studie gjord av forskaren Eva Tiby på uppdrag av Forum för levande historia.

Under 2004 gjordes 74 anmälningar om hatbrott mot homosexuella i Stockholms län, av dem ledde bara fem procent till åtal. Samma år anmäldes 614 hatbrott mot homosexuella i hela landet, av dem gick tio procent vidare till åtal.