Hemvändande Libanonsvenskar saknar bostad

Över hundra svenskar som nu evakuerats från krigets Libanon saknar bostad i Sverige. Socialtjänsten i Sigtuna arbetar för högtryck med att hjälpa dem som anländer till Arlanda flygplats.

– väldigt många av de som saknar permanent boende i Sverige är personer som återvänt till Libanon som svenska medborgare. De har sett att samhällsutvecklingen gått åt rätt håll och har haft förhoppningar om att bo där. Deras byar har nu blivit sönderbombade och deras hus kanske är helt sönderbombat och de är helt ruinerade, säger Paula Wallenius, enhetschef för socialförvaltningen i Sigtuna.

Målsättningen är att de evakuerade svenskarna ska återvända till den kommun de bodde i innan de återflyttade till Libanon, och få hjälp med boendet av socialtjänsten där.

Nya Sigtunabor
Hittills har de flesta kommuner varit generösa i sitt mottagande, men fortfarande bor ett fyrtiotal personer kvar på hotell i Arlanda och på tillfälliga boenden i Sigtuna - en kommun som ser ut att få en del nya invånare i samband med evakueringen från Libanon.

Paula Wallenius, på socialförvaltningen i Sigtuna, har svårt att förstå de kommuner som inte ställer upp för sina forna invånare.

– Kommunerna är kanske fördomsfulla och tror att det här ska innebära extraproblem för dem. Jag tror precis tvärtom. De flesta familjer jag mött här är kompetenta, duktiga människor som förlorat allt i ett krig. De kommer att vilja bygga upp ett bra liv och kommer att bli en tillgång för de kommuner där de hamnar, säger hon.