Fler klagomål om störande vattenskotrar

Vattenskotrar som stör badande har blivit ett allt större problem. Nu i sommar handlar många klagomål som polisen får in från allmänheten just om störande vattenskotrar. Men rättsläget kring vart vattenskotrar får färdas är oklart och det gör att sjöpolisen drar sig för att utfärda böter.

– Antalet klagomål ökar jämfört med förra året. Klagomålen handlar om att vattenskotrarna åker på samma plats och utanför både badplatser och där folk har sina sommarställen. På detta sätt stör de, säger Arnold Kutzner, chef för sjöpolisen i Stockholms län.

I stort sett dagligen får polisen ta emot samtal från arga stockholmare som störs av vattenskotrar.

Färre samtal förra året
Förra sommaren var antalet samtal färre, säger sjöpolis Arnold Kutzner som ser flera orsaker till att antalet vattenskotrar ökat och därmed också klagomålen.

– Vattenskotrarna är rätt så billiga, de drar lite bensin och det har blivit populärt med vattenskotrar, säger Arnold Kutzner.

Länsstyrelsen har utfärdat en förordning som handlar om att vattenskotrar endast får åka i allmänna farleder och 300 meter på vardera sidan om farledens mitt.

Oklart rättsläge
Men rättsläget är oklart, eftersom den svenska vattenskoterförordningen kan strida mot EU-rätten. Nu väntar sjöpolisen i Stockholm på ett avgörande från EG-domstolen. Men under tiden agerar de inte lika kraftfullt som annars skulle ha gjort mot vattenskoterförarna.

– Vi ligger lite lågt när det gäller körningar utanför allmän farled att tala om vad som gäller enligt svensk lagstiftning, säger Arnold Kutzner.

Så ni avvaktar och är noga med att inte utfärda böter för att inte riskera en bakläxa senare?

– Ja, det kan man säga, säger Arnold Kutzner, chef för sjöpolisen i Stockholms län.