Sjöböter på plats ger tid till annat

Kustbevakningen får sedan den 1 april i år skriva ut böter på plats till fartsyndare på sjön, istället för att lämna över ärendet till polisen. Det har lett till mycket mindre administrativt arbete för Kustbevakningen.

– Det frigör resurser för andra mer angelägna arbetsuppgifter, typ räddningstjänstberedskap eller att man kan ägna mer tid åt mer allvarlig brottslighet än fartöverträdelser, säger Lennart Andersson, regioninspektör på Kustbevakningen.

Det är en massa pappersarbete som sparas in i och med att Kustbevakningen nu får skriva ut böter för fortkörning till sjöss direkt på plats. Tidigare har kustbevakningen varit tvungna att skriva en rapport till polisen, som i sin tur skulle avgöra om en ordningsbot skulle utdelas.

– Den stora vinsten tror jag samhället och rättssystemet gör i det att vi inte vidarebefordrar hundratals eller tusentals rapporter om fartöverträdelser till polisen som sedermera hamnar i domstolar och annat, säger Lennart Andersson.

Tid till annat
Men sedan den första april i år får kustbevakningen alltså skriva ut boten själva. Hittills i år har det skrivits ut drygt 250 ordningsböter i Stockholms skärgård. Förra året skrevs det ut ungefär lika många.

Poängen med Kustbevakningens utökade resurser är inte att fler ska åka fast för fortkörning, utan att tiden ska användas till bättre saker än att skriva rapporter.

– Ganska många timmar har frigjorts för andra och viktigare arbetsuppgifter, säger Lennart Andersson på Kustbevakningen.