Sexköpare rädda för att hivtesta sig

Män som varit hos prostituerade vågar ibland inte gå och testa om de smittats av könssjukdomar, eftersom de är rädda för att bli polisanmälda som sexköpare. Det säger ansvariga på Noaks ark i Stockholm.

På Noaks Ark i Stockholm har man tagit emot flera sådana samtal. Och där befarar man att det här kan leda till att fler blir smittade av könssjukdomar som hiv.

- Det vi menar är vådligt med det, är att det motverkar ju i så fall det syfte som smittskyddslagen har, nämligen att så fort som möjligt komma till rätta med överförd smitta, säger Jan-Olof Morfeldt, verksamhetschef på Noaks ark på Röda korset i Stockholm.

Hur stort är det här problemet?

- Ja, när jag pratar med mina kollegor på Aidsjouren så berättar de för mig att de har en hel del samtal som rör sig kring den här problematiken.

Männen som ringt till Noaks Arks rådgivningstelefon, Aidsjouren, säger att de är rädda för att gå och testa sig för HIV och könssjukdomar. Orsaken är att de är rädda att läkaren ska ringa polisen, trots tystnadsplikten.

Om det skulle visa sig att mannen har en könssjukdom så betyder det nämligen att han måste redovisa alla sina partners, enligt smittskyddslagen. Det skulle i så fall innebära att han erkänner ett brott när han berättar att han haft sex med en prostituerad.

Men om de här männen inte vågar uppsöka sjukvården, så innebär det en ökad risk för smittspridning, säger Jan-Olov Morfelt. För ju längre de väntar med att testa sig, desto större är risken att de hinner föra smittan vidare.

Åsa Torreau är rådgivare på aidsjouren, och hon får ofta samtal av den här karaktären.

- De här männen har ofta väldigt mycket skamkänslor och skuldkänslor för det de har gjort och givetvis är de också rädda för att bli betraktade som kriminella, säger hon.

- Det är viktigt att informera om att man kan testa sig anonymt, om inte annat för att skydda partners.