Vanligt att homosexuella elever kränks

Det är vanligt att homo- och bisexuella elever blir kränkta och diskriminerade i skolan av andra elever. Det här visar en ny enkätundersökning som presenteras under den pågående Pridefestivalen i Stockholm.

Alex Fridunger, förbundsordförande för RFSL Ungdom, möter ofta elever som blivit kränkta.

– Det finns alltifrån skällsord, som att elever skriker ”bögjävel” och ”flatjävel” i korridorerna, att elever får sina skåp nedklottrade till fall av misshandel, säger hon.

Vanligt med kränkningar
Det är EU-projektet ”Under ytan” som i en enkät via e-post låtit lärare fått svara på frågor om kränkningar och diskrimineringar bland elever som är htb, det vill säga homosexuella, bisexuella och transpersoner. Drygt 1 400 lärare har svarat. Svaren visar att det är vanligt att hbt-elever kränks.

Till exempel svarar hälften av grundskolelärarna i enkäten att det förekommer kränkning och diskriminering bland hbt-eleverna, och hela 78 procent av högstadielärarna säger att det förekommer att högstadieelever, som är homo-, bisexuella eller transpersoner, kränks.

Ny lag förbjuder diskriminering
Från den 1 april finns det en ny lag som förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling på skolorna.

Det är skolorna som är huvudansvarig och dom kan bli tvungna att betala ut skadestånd. Men Alex Fridunger, förbundsordförande för RFSL Ungdom, är inte helt nöjd med den nya lagen.

– Om man är under 18 år, vilket de flest skolelever är, måste man ha målsmans medgivande för att göra en anmälan. Vi har också en problematik där unga hbt-personer har problem hemma där målsmännen ibland är mer diskriminerade mot barnen än vad skolan är. Då är man i alla fall rättslös. Det är något som vi måste arbeta för att förändra, säger Alex Fridunger, förbundsordförande för RFSL Ungdom.