Blomnektar har orsakat humledöd

Naturhistoriska riksmuseet har senaste veckan fått många frågor från folk som undrar varför det ligger så många döda humlor på marken. På många håll kan det ligga ett hundratal döda humlor på en liten yta.

Museets insektsforskare, Bert Gustafsson, säger till Radio Stockholm att det är lindträdet som orsakar massdöden av humlor.

Humlorna dricker lindblommans nektar, som innehåller ett gift som är dödligt för humlan. Varför ovanligt många humlor verkar ha dött i sommar har forskarna inget svar på.