Godståg spårade ur vid Centralstationen

Ett godståg har spårat ur vid Centralstationen i Stockholm och har gjort att flera spår nu är blockerade. Personal från Banverket är på plats för att räta upp tåget och få det därifrån.

Enligt SJ kan det här leda till vissa förseningar i tågtrafiken under eftermiddagen.

Godståget hade fyra vagnar. Det var tre vagnar som innehöll räls som spårade ur. Banverket har inspekterat spåren och ska nu utreda orsaken.