Läkemedelsprojekt på Norrtäljeanstalten stoppas

Läkemedelsverket i Uppsala stoppar det försöksprojekt som planerades på Norrtäljeanstalten med att ge amfetaminliknande preparat till en del fångar med adhd-symptom.

Försöksprojektet, som skulle ledas av en läkargrupp på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, anses vetenskapligt inte hålla måttet.

– Som vi ser det hade det varit väldigt svårt hållbart. Det är klart att patienter som sitter inlåsta och haft missbruk som får möjlighet att använda ett centralstimulerande medel kommer att vara positiva till det. Något som ger utslag i de utvärderingsmått man har. Det är vad man kan misstänkta, säger Björn Ruben Lindgren, docent på Läkemedelsverket.

Det hade inte gått att dra några slutsatser?

– Det hade varit mycket svårt, säger Björn Ruben Lindgren.

Ansökan avslogs
Alla försök med läkemedel på människor kräver ett godkännande från Läkemedelsverket. I det här fallet blev det avslag på ansökan från läkargruppen på Karolinska.

Läkarna ville nu för första gången under en längre tid studera effekterna av centralstimulerande medicin på fångar med adhd-diagnos, alltså med koncentrationsstörningar och överaktivitet.

30 fångar på anstalten i Norrtälje skulle väljas ut och få en speciell avdelning på anstalten. Var och en skulle få behandling under ett år.

Vill ha kontrollgrupp
Läkemedelsverket sätter stopp för planerna. Ska man kunna utvärdera ett sånt försök måste man i så fall ha en kontrollgrupp som man kan jämföra med, menar Läkemedelsverket.

– De saker man skulle vilja ta reda på, om man vill visa att det finns en effekt av att behandla kriminella med tidigare missbruk med centralstimulerande medel, vore att visa att de inte återfaller i missbruk och att de inte återfaller i kriminalitet. Det är väldigt svårt att visa ifall man sitter inne i ett fängelse, där man förhoppningsvis inte kan ha ett missbruk och inte alltför stor uttalad kriminalitet, säger Björn Ruben Lindgren, docent på Läkemedelsverket.

Den projektansvarige på Karolinska, Nils Lindefors, säger att de tänker kommer in med en ny, reviderad ansökan och har fortfarande hopp om att få igenom projektet.

– I vetenskapliga sammanhang är man van vid att man får detaljerad kritik. Den kritiken ska man i grunden ta positivt som en möjlighet att förbättra, säger han.

Är överraskad
För anstaltschefen i Norrtälje, Anders Ekström, kom Läkemedelsverkets avslag som en överraskning.

– Ja, lite förvånad får jag säga att jag är. Jag tror på projektet och det gjorde psykiatrisamordnare och landstinget och kriminalvården också, säger Anders Ekström, chef för Norrtäljeanstalten.