Långa köer till hjärtoperation risk för patienter

De långa köerna för hjärtoperation i Stockholm utsätter patienterna för stora risker. Hittills i år har 11 köande patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset avlidit. Nu slår en ansvarig på Karolinska larm om bristande resurser, underbemanning, och för få vårdplatser.

Cecilia Schelin-Seidegård, som är direktör för Karolinska Universitetssjukhuset, håller med om att köerna till operation är för långa. Däremot anser hon inte att dödligheten bland patienterna i kön är onormalt stor. Hon säger till ekot att det behövs mer resurser till hjärtkirurgin och att sjukhuset har bett landstinget om mer pengar.