Kolerabakterier även i Mälaren

Kolerabakterier som under sommaren orsakat flera sjukdomsfall i bland annat Blekinge finns även i Mälaren. Sedan tidigare vet man att bakterien trivs i Östersjöns bräckta vatten men Stefan Bertilsson som är vattenforskare vid Uppsala universitet har också funnit kolerabakterien i sjöar som till exempel Mälaren, vilket är något nytt. Och han säger att bakterien kan kan ge obehagliga symptom för den som drabbas.

Symptomen kan variera och allvarligast verkar det bli om man blir smittad av kolerabakterien genom öppna sår. I Blekinge har tre personer smittats på detta sätt. Man kan också riskera att bli smittad om man dricker vatten där bakterien finns eller kanske råkar få i sig det genom en kallsup. Stefan Bertilsson som är vattenforskare vid Uppsala Universitet har tillsammans med doktoranden Alexander Eiler kartlagt kolerabakterien längs de svenska kusterna. Där har man länge vetat att kolerabakterien funnits, desto mer anmärkningsvärt är det att man nu också funnit bakterien i Mälaren, som e en insjö med sötvatten, en miljö där bakterien tidigare inte funnits. Stefan Bertilsson menar att det kan vara på plats med riktade provtagningar mot ställen där man kan misstänka att bakterien kan förekomma, men han säger att man inte ska stressa upp sig över att kolerabakterien verkar bli allt vanligare i våra vatten.