Stor inflyttning till Upplands-bro

Det byggs som aldrig förr i Upplands-bro kommun. Fyra tusen nya bostäder ska byggas under tio år.

Sen fem år tillbaka går pendeltågen går med kvartstrafik till kungsängen, och Bro har fått en egen station. Det är bidragande orsaker till att Upplands-bro expanderar så mycket. Det är främst i Bro och Kungsängen som det byggs, både villor, småhus och lägenheter, och det är både bostadsrätter och hyresrätter. Enligt kommunens översiktsplan ska det finnas fyra tusen nya bostäder inom tio år, och om det behövs finns kapaciteten att fördubbla befolkningen i kommunen.