Äldre i länet upplever tristess och ensamhet

Många äldre i Stockholms län upplever att deras tillvaro är tråkig och känner sig ensamma, det visar en kartläggning som Länsstyrelsen har gjort.  Kommunernas insatser för de äldre rör oftast deras fysiska behov, trots att socialtjänstlagen ger äldre människor rätt att söka hemtjänst för att få hjälp även med det sociala livet.

Den kommunala omsorgen inriktar sig nästan uteslutande på fysiska behov hos de gamla och få kommuner beviljar sociala behov som promenader, umgänge och ledsagning till hobbyaktiviteter.

Länsstyrelsens äldreskyddsombud, Birgitta Vigil, säger till Radio Stockholm att många gamla inte ens informeras om sina rättigheter att ansöka om sociala aktiviteter.