Satsning mot hotande epidemi i Rinkeby

Risken är stor för att en mässlingsepidemi ska bryta ut i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Det anser landstinget som nu satsar pengar på information i Rinkeby där färre än sju av tio barn är vaccinerade med MPR-vaccin, alltså vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.