Specialskola tappar elever

Trots att antalet elever med behov av särskilt stöd i skolan ökar, så har S:t Örjans skolor i Stockholm, med specialistkompentens på området, tappat en tredjedel av sina elever, skriver Dagens nyheter.

Efter att stadsdelsnämnderna infördes för tio år sedan inleddes den utvecklingen då platserna inom S:t Örjan gick från att vara anslagsfinansierad till att vara beroende av intäkter från stasdelarna.

Att placera en elev på S:t Örjan kostar bortåt 500 000 kronor per år och samtidigt började många anse att det också är viktigt för eleven att gå i skola i sin hemmiljö , nära vänner och hemmet.