Åtal för krankrock med Essingebron

Efter broolyckan i Stockholm för ett år sedan då pontonkranen Lodbrok kolliderade med Essingebron åtalades på måndagen tre personer. Det är befälhavarna på Lodbrok och den  bogserbåt som bogserade Lodbrok, samt ägaren till bogserbåten.

Det var den 14 oktober förra året som som den 23 meter höga pontonkranen Lodbrok körde in i den drygt 15 meter höga Essingebron. Resultatet blev omfattande skador på bron, avstängda körfält och både långdragna och dyra reparationer för Vägverket.

På måndagen åtalades tre personer för krocken. Två personer, som kammaråklagare Nicklas Englund anser hade befälet på Lodbrok och på den bogserbåt som fanns med, åtalas nu för grov vårdslöshet i sjötrafik alternativt vårdslöshet i sjötrafik. De åtalas dessutom för brott mot fartygssäkerhetslagen, precis som den tredje personen, bogserbåtens ägare.

Kammaråklagare Nicklas Englund har anlitat en särskild utredare på KTH som granskat olyckan och åtalet baseras också på den utredning av olyckan som Sjöfartsinspektionen redovisade i vintras, där det riktades hård kritik mot de inblandade i olyckan. Bland annat har de två huvudåtalade inte planerat färden, utan helt enkelt tagit den väg de trodde skulle gå snabbast.

Maxstraffet för grov vårdslöshet i sjötrafik är två års fängelse.

– Brottet som sådant ligger på samma straffskala som en misshandel av normalgraden eller en stöld, så det är två års maximum i straffskalan. Är man tidigare ostraffad och döms för det här brottet så tror jag att en domstol kanske stannar för en villkorlig dom och kraftiga böter, säger kammaråklagare Nicklas Englund.