Tyresta naturreservat kan säljas till Naturvårdsverket

Stockholm stads fastighets- och saluhallsnämnd vill sälja stora delar av Tyresta naturreservat till Naturvårdsverket.

Staden vill bli av med kostnaderna för skötseln av reservatet och anser att naturvårdsverket är en mera lämplig ägare.

Stockholms stad har ägt marken i Tyresta sedan 1936.

Nämnden tog ärendet i förra veckan. Det går nu vidare för prövning i kommunstyrelsen.