Nej väntas till friskoleansökningar i Botkyrka

Vänstermajoriteten i Botkyrka kommun fortsätter sitt motstånd mot friskolor. Vid kvällens sammanträde väntas barn- och utbildningsnämnden säga nej till två ansökningar - dels en svensk-syriansk friskola, dels en skola för invandrarelever.

Kommunen anser att skolorna skulle försvåra integrationen.

De två skolorna skulle fullt utbyggda få plats för 850 elever, vilket är nästan hälften av alla barn som i dag har modersmålsundervisning i Botkyrka.

Personerna bakom den svensk-syrianska skolan har tidigare fått nej när de ansökt om tillstånd för en skola med religiös inriktning. Ärendet ligger nu i regeringsrätten. I den nya ansökan vill man i stället ha en språklig inriktning, men inte heller med det lyckas man beveka Botkyrkapolitikerna.

Den andra sökanden, Al Zahraas Idealistiska Akademi, har pejlat intresset och hävdar att många vill ha en skola för invandrarelever.

Men kommunen radar upp en rad argument i sina yttranden till Skolverket. Bland annat anser kommunen att modersmålsundervisningen skulle få svårigheter om så många elever försvinner från den kommunala skolan. Lokalkostnaderna kommer också att öka om färre elever går i skolorna och på sikt skulle Botkyrka tvingas stänga en eller flera skolor. Kostnaderna för kommunen skulle öka kraftigt.

De borgerliga partierna i Botkyrka vill göra det lättare för udda friskolor att etablera sig, men de förlorade kommunalvalet till de sittande socialdemokraterna.