Högre böter för att strunta i bilbälte

Från den 1 oktober blir det mer än dubbelt så dyrt att åka fast om man inte använder bilbälte. Den senaste mätningen från trafiksäkerhetsföreningen NTF visar att allt färre bilister i Stockholms innerstad använder bilbälte. Men nu hoppas både polisen och NTF att den negativa trenden ska vända.

– Om budskapet når ut till alla trafikanter kanske de skärper till sig och sätter på sig bilbältet innan de lämnar trottoarkanten, säger Örjan Åkesson, närpolis på Södermalm.

Enligt senaste undersökning som NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhets främjande, presenterade i somras har bilbältesanvändandet i innerstan sjunkit från 87 till 78 procent. Mer än var femte bilist som kör i innerstan använder inte bilbältet, med andra ord.

Den första oktober höjs bötesbeloppet från 600 till 1 500 kronor om man inte använder bältet och åker fast.

Hans Norbeck, vd för NTF i Stockholms län säger till Radio Stockholm att han tror det kommer leda till att flera kommer använda bilbälte i innerstad, och bilisterna välkomnar också en höjning.

– Det är en ganska stor höjning. Jag tror folket tänker till. Det har en betydelse gör att folk skärper sig, säger bilisten Susanna Södergren bor i Vaxholm.

Högsta bötesbeloppet för att köra för fort höjs från 2 000 till 4 000 kronor och har du en oläslig registreringsskylt blir det fem gånger så dyrt, från 300 till 1500 kronor.

Att bötesbeloppen nu höjs är ett led i nollvisionsarbetet, som handlar om att ingen människa ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

– Vår förhoppning är att man är mer aktsam i trafiken till följd utav att det är höga böter. Avsikten är vi hela tiden ska följa trafikreglerna. Sedan måste man komma ihåg att det är faktiskt gratis att köra lagligt, säger Annelie Bergholm-Söder, ansvarig för trafikfrågor på Rikspolisstyrelsen.