Regeringen gav klartecken för korvett

I dag kom regeringsbeslutet om att Sverige ska sända en av marinens fartyg på fredsbevarande uppdrag utanför Libanons kust. Men fartyget, korvetten HMS Gävle, lämnade Musköbasen i Haninge redan för en dryg vecka sedan och är redan i Medelhavet.

Det krävs fortfarande beslut i riksdagen för att korvetten formellt ska kunna ansluta sig till den internationella marinstyrka som leds av Tyskland.

De sena besluten hänger ihop med valrörelsen i Sverige. Det råder bred politisk enighet om hanteringen av det svenska bidraget till Libanon.